Ceny kurzů ŽLUŤÁK

Stávající ceny kurzů jsou platné pro školní rok 2019/2020 v NO FEET na Žlutém kopci. Platí se na pravidelných kurzech nebo převodem na bankovní účet 2300532593/2010. K platbě uveďte POUZE jméno a příjmení tanečníka, variabilní symbol k platbě uvádět nemusíte.

hodin týdně cena step+jazz/street+break
1 hod. 1 790 Kč/1 990 Kč/pololetí
1,25 – 1,5 hod.  2 090 Kč/2 390 Kč/pololetí
2 – 3 hod. 2 990 Kč/3 390 Kč/pololetí
3,5 – 4,5 hod. 3 390 Kč/3 690 Kč/pololetí
5 hod. a více 3 690 Kč/3 990 Kč/pololetí
open class 1 hod. 110 Kč/lekci
open class 1 hod. studenti 100 Kč/lekci
open class 1,5 hod. 120 Kč/lekci
open class 1,5 hod. studenti 110 Kč/lekci

Studenti se musí prokázat studentským průkazem (ISIC apod.).

Stornopodmínky a stornopoplatky našich tanečních kurzů

  • V případě, že klient ukončí výuku, je třeba dodat do kanceláře TS NO FEET nebo na email info@nofeet.cz písemnou žádost s odůvodněním (mladší 18 let s podpisem rodičů). Nevyčerpaná část kurzovného za příslušné pololetí se nevrací.
  • z důvodu dlouhodobého onemocnění (minimálně 2 měsíce) v průběhu kurzu se vrací pouze poměrná část kurzovného a odečítá se 15% stornopoplatek; povinnost každého klienta je ihned po onemocnění tuto skutečnost písemně nahlásit (přímo do kanceláře TS NO FEET nebo na email info@nofeet.cz) a předložit potvrzení od lékaře
  • na žádosti o vrácení kurzovného podané po ukončení kurzu nebude brán zřetel a kurzovné se v tomto případě nevrací
  • stornopoplatky se neúčtují jen v případě, že kurz nebyl z provozních důvodů zahájen

Aktuálně ze studia

Starší aktuality

Připojte se k nám a sledujte nás na sociálních sítích ...